name des Arzneimittels Finasterid €51.58

Sporządzanie ekspertyz i opinii z zakresu prawa podatkowego

Sporządzenie na zlecenie Naszych Klientów opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego jest jedną z naszych podstawnych usług.

Zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Naszymi Klientami sporządzamy opinie dotyczące skutków podatkowych występujących oraz mogących wystąpić w zaprezentowanym przez Klienta stanie faktycznym.

Sporządzając opinię prezentujemy przede wszystkim własne stanowisko w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego lub planowanego przedsięwzięcia Naszego Klienta wskazując przy tym stanowisko prezentowane przez organy podatkowego, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz poglądy prezentowane w literaturze przedmiotu.

Opinie i ekspertyzy z zakresu prawa podatkowego mogą zawierać również zgodnie z życzeniem Klienta przedstawienie kilku rozwiązań kwestii biznesowych, planowanych przedsięwzięć Naszych Klientów prezentując w szczególności skutki podatkowe oraz ryzyka podatkowe mogąc wystąpić przy realizacji możliwych, wskazanych rozwiązań. Sporządzona przez nas ekspertyza lub opinia zawiera w tym przypadku również wskazanie – w naszej ocenie – najkorzystniejszego rozwiązania przy uwzględnieniu w szczególności jego skutków podatkowych.

Przedmiotowa usługa może być realizowana na indywidualne zlecenie Naszego Klienta lub też może być wykonywana w ramach stałej współpracy w zakresie bieżącego doradztwa podatkowego.

W przypadku wykonywania usługi w oparciu o umowę o stałej współpracy cena usługi uzależniona jest od ilości godzin przepracowanych przez naszych ekspertów przy sporządzaniu opinii. Z kolei w odniesieniu do indywidulanych zleceń cena odzwierciedla w szczególności czas niezbędny do sporządzenia opinii oraz kwestie złożoności i skomplikowania sprawy Klienta mającej być przedmiotem opinii.