Finasterid bei der Behandlung von Alopezie €2.87

Reprezentowanie przed organami podatkowymi

Reprezentowanie Naszych Klientów w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe jest jedną z naszych podstawowych usług.

Usługa obejmuje również swoim zakresem reprezentowanie Naszych Klientów oraz pomoc w czasie prowadzonych kontroli podatkowych oraz skarbowych, a także podczas czynności sprawdzających.

W ramach świadczonej usługi zapewniamy w szczególności pomoc doświadczonych, profesjonalnych pełnomocników posiadających wiedzę w zakresie szczególnych procedur obowiązujących w wyżej wskazanych czynnościach organów podatkowych oraz skarbowych.

W ramach tej usługi zapewniamy:

  • przygotowywanie strategii związanej z konkretnym postępowaniem podatkowym oraz kontrolnym,
  • sporządzenie pism procesowych, w szczególności odwołań, zażaleń, zastrzeżeń od decyzji, postanowień oraz protokołów z kontroli wydawanych przez organy podatkowe oraz skarbowe,
  • uczestnictwo oraz pomoc w czasie przesłuchań prowadzony w ramach postępowań przez organy podatkowe oraz skarbowe,
  • pomoc w trakcie prowadzonym postępowań karnych skarbowych.

Wynagrodzenie w przypadku tego typu usługi kalkulowane jest indywidulanie w odniesieniu do danego zlecenia, ze szczególnymi uwzględnieniem ilości godziny przepracowanych przez naszych pełnomocników przy danej sprawie w ustalonym z Naszym Klientem okresie rozliczeniowym.