26 marca 2020

Z ostatniej chwili – przedłużenie terminu złożenia sprawozdania finansowego oraz jego badania przez firmy audytorskie

W ostatnim alercie informowaliśmy Państwa o proponowanym przedłużeniu terminu składania CIT-8 oraz zapłaty podatku za 2019 r. Ministerstwo Finansów poinformowało również, że: „W drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej.”

 

Na ten moment nie są znane szczegóły, w tym nie jest znany wydłużony termin.

 

Źródło: https://twitter.com/MF_GOV_PL

wróć