finasterid 5 mg venezuela €72.65
22 czerwca 2022

Stawka PIT dla wynagrodzeń za czerwiec 2022 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obejmuje m.in. zmiany dotyczące obniżenia stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17% do 12% czy też uchylenie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla klasy średniej. Powyższe zmiany wpłyną na rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Wynagrodzenia wypłacone od 1 lipca 2022 r. powinny być obliczone z uwzględnieniem zmian zawartych w Polskim Ładzie 2.0 tj. z uwzględnieniem 12% stawki podatku PIT (zamiast 17%), bez ulgi dla klasy średniej lub też podwójnego obliczania zaliczek na podatek dochodowy. Co istotne, decydująca jest data wypłaty wynagrodzenia, a nie okres, za jaki dane wynagrodzenie przysługuje. Zatem:

  • jeżeli wynagrodzenie za czerwiec zostanie wypłacone do końca czerwca – wynagrodzenie będzie naliczone według przepisów obowiązujących od stycznia do czerwca 2022 r. (m.in. z uwzględnieniem stawki PIT 17% czy podwójnym liczeniem zaliczek na podatek dochodowy);
  • jeżeli wynagrodzenie za czerwiec zostanie wypłacone w lipcu – wynagrodzenie będzie liczone według przepisów obowiązujących od 1 lipca 2022 r. (m.in. z  uwzględnieniem obniżonej stawki podatku PIT 12% oraz bez ulgi dla klasy średniej lub podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy).

W myśl przepisów zawartych w nowelizacji ustawy, jeżeli płatnik pobierze w lipcu 2022 r. zaliczkę na PIT na podstawie przepisów obowiązujących na dzień 30 czerwca 2022 r., a nie przekaże jej jeszcze na rachunek urzędu skarbowego, zobowiązany będzie niezwłocznie zwrócić podatnikowi tę część pobranej zaliczki, która przekroczy zaliczkę obliczoną już na podstawie przepisów, które będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

wróć