propecia online Apotheke ohne Rezept €58.77
26 września 2018

Rządowy projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Firmy inwestujące w najem nieruchomości mieszkalnych położonych, zapłacą podatek CIT w wysokości 8,5 proc. Będą zobowiązane do jego uregulowania jednak dopiero wtedy, gdy wypłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Wszystkie rozwiązania zawarte w ustawie mają wejść w życie już od 1 stycznia 2019 r. Wcześniejszy projekt zakładał korzyści podatkowe dla najmu nieruchomości komercyjnych, ale ostatecznie został wycofany.

 

25.09.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (z ang. Real Estate Investment Trust, w skrócie REIT). Nowe przepisy mają obowiązywać jedynie spółki akcyjne notowane na giełdzie, z kapitałem co najmniej 50 mln zł i z siedzibą lub zarządem na terenie Polski, których podstawowym przedmiotem działalności będzie najem nieruchomości mieszkalnych położonych w Polsce, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Nie są to jednak jedyne warunki, które muszą spełnić spółki.

Nie mniej niż 80 proc. ich aktywów będą musiały stanowić nieruchomości mieszkalne oraz udziały lub akcje spółek zależnych, natomiast co najmniej 90 proc. przychodów ma pochodzić z najmu nieruchomości mieszkalnych, ich sprzedaży (nie wcześniej niż po roku wynajmowania), z tytułu udziałów w spółkach zależnych luz ze sprzedaży ich udziałów i akcji. Ponadto, przychody będą musiały być uzyskiwane co najmniej z pięciu nieruchomości (stanowiących własność spółki lub spółki zależnej). Spółki REIT będą zobowiązane wypłacać w formie dywidend nie mniej niż 90 proc. zysku.

REIT-y będą zwolnione z podatku aż do momentu, gdy wpłacą swoim akcjonariuszom dywidendę z zysku pochodzącego z najmu. Następnie, będą odprowadzały podatek dochodowy w wysokości 8,5 proc. Dzięki niższej stawce CIT spółki nie będą miały możliwości odliczać od przychodów odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanych nieruchomości. Z tego względu, jak wyliczyło Stowarzyszenie REIT Polska- efektywna stawka CIT wyniesie 17,5 proc.

Zupełnie zwolnione z podatku będą spółki zależne, którymi będą mogły być spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością lub komandytowo – akcyjne, których zysk będzie trafiał do REIT. Musza one jednak również spełnić określone warunki dotyczące m.in. udziału w kapitale zakładowym czy przychodów, które zostały szczegółowo określone w projekcie ustawy. Zyskają również inwestorzy – otrzymywane przez nich dywidendy będą zwolnione z opodatkowania, niezależnie od tego, czy akcjonariusz jest podatnikiem CIT czy PIT.

Status polskiego REIT będzie wymagał wpisania takiej spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości – zostanie on stworzony. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r.

 

Z pełną wersją projektu można zapoznać się tutaj:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2855

wróć