el Finasterid hat crecer el pelo €16.95
28 marca 2020

Przesunięcie terminu złożenia CIT-8 oraz zapłaty podatku

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedłużono do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku CIT:

 

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
  • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa powyżej, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku

 

– którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT.

 

Informujemy również, że dla podatników podatku CIT spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków, termin powyższych obowiązków został przedłużony do 31 lipca 2020 r.:

 

  • podatnik w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 o CIT;
  • uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

 

Z treścią rozporządzenia mogą zapoznać się Państwo pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054201.pdf

 

wróć