efectividad propecia €83.89
25 marca 2020

Przedłużenie terminu złożenia CIT-8 tylko dla nielicznych | projekt rozporządzenia

W poprzednim wpisie wskazywaliśmy, że na dzień jego publikacji w projekcie zmian do wskazanej ustawy nie znalazły się regulacje dotyczące przesunięcia terminu składania CIT-8.

Obecnie został przedstawiony projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z powyższym projektem rozporządzenia, przesunięcie terminu do 31 lipca br. ma dotyczyć tylko nielicznych podatników. Przedłużenie terminu stosuje się do podatników CIT, którzy spełnili jeden z poniższych warunków:

  • osiągali wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT;
  • uzyskane przez podatnika przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiły co najmniej 80% wszystkich przychodów uzyskanych w tym roku przez podatnika.

Oznacza to, że wszyscy inni podatnicy podatku CIT, w tym również mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, będą musieli złożyć zeznanie do końca marca br., zgodnie z dotychczas obowiązującym terminem.

Z projektem rozporządzenia możecie zapoznać się Państwo pod adresem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12331660/12672333/12672334/dokument442763.pdf

Oczywiście w przypadku pytań, prosimy o kontakt, służymy pomocą.

wróć