norwood 5 Finasterid €111.12
17 marca 2022

Preferencje podatkowe za pomoc dla obywateli Ukrainy

12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r. Kompleksowy pakiet pomocy zawiera również przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania podatkowe.

Zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc

Ustawa zwolniła z podatku dochodowego od osób fizycznych pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli do Polski z terytorium Ukrainy na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych. Slot deposit pulsa

Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych tj. zapewnienie żywności, udostępnienie lokalu mieszkalnego, sfinansowanie leczenia lub opłacenie nauki. W ustawie nie określono limitu takich świadczeń. Zwolnienie dotyczy pomocy humanitarnej uzyskanej od osób indywidualnych, firm, organizacji pozarządowych i administracji państwowej.

Zwolnienie z podatku dochodowego dla pomagających

Zgodnie z ustawą, zwolnione od podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne otrzymane od rzędu przez podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie.

Podatkowe koszty dla firm

Ustawa przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz koszty wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizny, przekazanych uchodźcom z Ukrainy w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. za pośrednictwem:

  • organizacji pozarządowych (również z Ukrainy),
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Darowizna dla otrzymujących pomoc

Obywatele Ukrainy nie muszą płacić podatku od spadków i darowizn, jeżeli wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych od jednej osoby, czy organizacji nie przekroczy 4 902 zł na osobę w ciągu 5 lat.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, spółki, które wybrały system estoński nie będą musiały zapłacić podatku od darowizny przekazanej na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom wojennym na Ukrainie. Projekt przewiduje zaniechanie poboru podatku od dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości odpowiadającej:

  • wysokości kosztów poniesionych z tytułu wykonania nieodpłatnych świadczeń oraz
  • wysokości poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom wojny w Ukrainie.

Aby skorzystać z preferencji, darowizny muszą zostać przekazane wskazanym w ustawie podmiotom (m.in. organizacjom pozarządowym).

Zaniechanie poboru zaliczki ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 24 lutego do dnia 31 grudnia 2022 r. RTP Tertinggi hari ini

 

wróć