propecia dopo anni €127.47
17 marca 2022

Preferencje podatkowe za pomoc dla obywateli Ukrainy

12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowe przepisy weszły w życie z chwilą ich ogłoszenia i obowiązują z mocą wsteczną – od 24 lutego 2022 r. Kompleksowy pakiet pomocy zawiera również przygotowane przez Ministerstwo Finansów rozwiązania podatkowe.

Zwolnienie z PIT dla otrzymujących pomoc

Ustawa zwolniła z podatku dochodowego od osób fizycznych pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli do Polski z terytorium Ukrainy na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych.

Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych tj. zapewnienie żywności, udostępnienie lokalu mieszkalnego, sfinansowanie leczenia lub opłacenie nauki. W ustawie nie określono limitu takich świadczeń. Zwolnienie dotyczy pomocy humanitarnej uzyskanej od osób indywidualnych, firm, organizacji pozarządowych i administracji państwowej.

Zwolnienie z podatku dochodowego dla pomagających

Zgodnie z ustawą, zwolnione od podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne otrzymane od rzędu przez podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie.

Podatkowe koszty dla firm

Ustawa przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz koszty wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizny, przekazanych uchodźcom z Ukrainy w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. za pośrednictwem:

  • organizacji pozarządowych (również z Ukrainy),
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

Darowizna dla otrzymujących pomoc

Obywatele Ukrainy nie muszą płacić podatku od spadków i darowizn, jeżeli wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych od jednej osoby, czy organizacji nie przekroczy 4 902 zł na osobę w ciągu 5 lat.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek (CIT estoński)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, spółki, które wybrały system estoński nie będą musiały zapłacić podatku od darowizny przekazanej na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom wojennym na Ukrainie. Projekt przewiduje zaniechanie poboru podatku od dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości odpowiadającej:

  • wysokości kosztów poniesionych z tytułu wykonania nieodpłatnych świadczeń oraz
  • wysokości poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom wojny w Ukrainie.

Aby skorzystać z preferencji, darowizny muszą zostać przekazane wskazanym w ustawie podmiotom (m.in. organizacjom pozarządowym).

Zaniechanie poboru zaliczki ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 24 lutego do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

wróć