propecia 1 mg 84 €93.45
14 czerwca 2022

Polski Ład 2.0.

Prezydent Andrzej Duda, dnia 13 czerwca 2022 r. podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która obejmuje m.in. poniższe zmiany:

 • Obniżenie stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17% do 12%, przy niezmienionym poziomie progu skali podatkowej (120.000 zł) oraz kwoty wolnej (30.000 zł);

  • za 2022 r. wyliczany będzie tzw. hipotetyczny podatek należny, liczony z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej oraz skali podatkowej obowiązującej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
 • Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ulgi dla klasy średniej.
 • Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania, możliwe zmiany:

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -> skala podatkowa (zmiana formy opodatkowania od lipca 2022 r. lub dopiero po zakończonym roku 2022 r.),
  • podatek liniowy -> skala podatkowa (zmiana formy opodatkowania dopiero po zakończonym roku 2022 r.).
 • Przywrócenie możliwości częściowego odliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:

  • dla podatników rozliczających się w formie podatku liniowego – do 8.700 zł w 2022 r. (pomniejszenie dochodu),
  • dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – do 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu),
  • dla podatników na karcie podatkowej – 19% zapłaconej składki zdrowotnej (pomniejszenie podatku).

Co do zasady, nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Natomiast wśród zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2023 r. wymienić można m.in.:

 • Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Możliwość złożenia oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczek na podatek dochodowy do maksymalnie 3 płatników, wówczas w przypadku np. jednej umowy o pracę kwota zmniejszająca wyniesie 300 zł, w przypadku dwóch umów – po 150 zł, w przypadku trzech umów – po 100 zł.

 

 

 

wróć