finasterid zur Behandlung von Haarausfall €41.93
26 lipca 2018

Planowane zmiany w cenach transferowych od 2019 r.

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 15 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako Projekt Ustawy), do ustawy o PIT oraz CIT ma zostać wprowadzony nowy rozdział regulujący ceny transferowe.

Zgodnie z uzasadnieniem Projektu Ustawy najważniejszym celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń o charakterze biurokratycznym i administracyjnym dla przedsiębiorców, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw.

Do najbardziej znaczących zmian wyprowadzanych przez Projekt Ustawy należy zaliczyć:

  • wprowadzenie definicji i pojęć,
  • wprowadzanie innych niż wymienione w ustawie metod ustalania cen transferowych, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych,
  • wprowadzenie reguły, zgodnie z którą, korekta cen transferowych stanowi przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisach,
  • wprowadzenie uproszczonych rozwiązań przewidzianych dla transakcji pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej (katalogi usług o niskiej wartości dodanej stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do Projektu Ustawy),
  • nowe sposoby określania progów wartości transakcji kontrolowanych,
  • wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej oraz informacji o cenach transferowych do 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego oraz wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji grupowej do 12 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
  • zastąpienie obowiązku składania sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP – informacją o cenach transferowych w formie elektronicznej – TP-R.

Konsultacje do Projektu Ustawy będą trwały do 30 lipca 2018 r.

Projektowane zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Na naszej stronie internetowej będziemy przekazywać Państwu na bieżąco informacje o dalszych postępach prac.

Prosimy o kontakt, jeżeli będą Państwo zainteresowani otrzymaniem bardziej szczegółowych informacji. Z chęcią odpowiemy na każde pytania oraz pomożemy w sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Przypominamy również, że proces legislacyjny mogą Państwo śledzić pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313855/katalog/12522183#12522183

 

wróć