31 października 2017

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dnia 27 października Sejm przyjął nowelizację ustaw podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tekst ustawy trafił do Senatu.

 

Najistotniejsze zmiany proponowane w ustawie to m.in.:

 

  • nowe uregulowania w zakresie cienkiej kapitalizacji,
  • ograniczenia w zakresie usług niematerialnych,
  • nowy podatek od nieruchomości komercyjnych,
  • zmiany w zakresie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
  • zwiększenie kwoty wolnej od podatku,
  • zmiany w zakresie restrukturyzacji spółek,
  • rozszerzenie zakresu zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

 

W celu zapoznania się z treścią ustawy prosimy odwiedzić następujący adres.

Przebieg procesu legislacyjnego mogą Państwo śledzić pod niniejszym adresem.

wróć