propecia mentaler Nebel €116.35
20 sierpnia 2019

Najważniejsze zmiany w ustawie o VAT od 1 września 2019 r.

Najważniejsze zmiany zgodnie z:

1. ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

–         nowa definicja pierwszego zasiedlenia,

–         ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego,

–         ułatwienia dla nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych,

–         terminy wykreślenia z rejestru podatników VAT,

–         niższa sankcja VAT przy złożeniu deklaracji korygującej w trakcie kontroli celno-skarbowej,

–         wprowadzenie katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, dla których obowiązują szczególne terminy zapłaty VAT z tytułu WNT paliw silnikowych,

–         wskazanie, że rozliczenie zamknięcia stanowi dokument, w którym może być obliczony i wykazany VAT od importu towarów,

 

2. ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

–         biała lista podatników.

 

Poniżej linki do powyższych ustaw:

–         https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3301

–         http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3499

wróć