benigne Prostatahyperplasie (BPH) €67.22
18 marca 2022

Dłuższe terminy sprawozdawcze w CIT

Resort finansów w drodze stosownych rozporządzeń wydłużył terminy sprawozdawcze za 2021 r.

Sprawozdanie finansowe

Minister Finansów podpisał rozporządzenie, na podstawie którego, do 30 czerwca 2022 r. przedłużono terminy na:

  • złożenie zeznania o wysokości dochodu/poniesionej straty i zapłatę podatku (CIT-8 i CIT-8AB),
  • złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitanowych (CIT-8E),
  • wykazanie przychodów, kosztów oraz oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników opodatkowanym ryczałtem od dochodów spółek.

Rozporządzenie z dnia  17 marca 2022 r.

 

Zeznanie podatkowe

Wydłużone zostały także terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdania finansowego:

  • o 3 miesiące – dla jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych,
  • o 1 miesiąc – dla jednostek sektora finansów publicznych,
  • o 3 miesiące – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS).

Rozporządzenie z dnia 7 marca 2022 r.

wróć