beste Dosierung Finasterid €40.53

Zapytanie ofertowe

    Dane podstawowe

    Usługi będące przedmiotem oferty

    Prosimy o sprecyzowanie zapytania


    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO informuję, że Administratorem Pani/Pana danych jest firma: 4TAX GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60 – 779) ul. Skryta 7/ 1.