Kontakt

4Tax Group sp. z o.o.
ul. Skryta 7/ 1
60–779 Poznań

e. biuro@4taxgroup.pl

t. +48 61 812 17 24
f. +48 61 855 10 39

NIP: 7831674176
REGON: 301766367

Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII wydział gospodarczy KRS, nr KRS 0000388617, kapitał zakładowy 100 000 zł

Nasze Biura

Biuro Poznań

4Tax Group sp. z o.o.

ul. Kochanowskiego 24/ 1
60–846 Poznań

e. biuro@4taxgroup.pl

t. +48 61 812 17 24
f. +48 61 855 10 39

Biuro Warszawa

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

e. biuro@4taxgroup.pl

t. +48 22 22 30 542
f. +48 22 22 30 542